Progressive Mental Alignment®. Hoe werkt dat?

Progressive Mental Alignment® heeft als doel fundamentele bewustwording van oorzaken (van gedrag en gezondheid), gekoppeld aan blijvende verandering in denken, doen en vitaliteit. Samenvattend en vrij vertaald is het een vooruitstrevende aanpak gericht op mentale gelijkgerichtheid. Progressive Mental Alignment® is de ‘missing link’ die bestaande therapieën , trainings- en coachingtechnieken versterkt om duurzame resultaten te behalen. Progressive Mental Alignment® verschilt van alle andere bekende zelfhulpmethodes. De basis van PMA wordt gevormd door recente neurofysiologische ontdekkingen over de werking van het brein. Progressive Mental Alignment® is het resultaat van combineren van alle bestaande wetenschappelijke feiten over het brein en de impulsen die de menselijke ervaringen besturen tot één model, The Unified Brain Model. Een recent verstrekte Europese subsidie zorgt nog eens voor een extra impuls van deze unieke aanpak. Het antwoord op effectieve en betaalbare gezondheidszorg.

pastedGraphic.png

Progressive Mental Alignment® is van grote waarde gebleken bij aandoeningen als depressie, Posttraumatisch stresssyndroom, fibromyalgie  migraine, astma, darmklachten, autisme, eczeem, psoriasis, multiple sclerose, relationele issues en vele andere uitdagingen.

Progressive Mental Alignment® wint aan betekenis. Zowel in het zakelijk leven als privé. Bij deze aanpak zijn niet je problemen het vertrekpunt, maar de achterliggende oorzaken ervan.

Geen gesprekken, geen verhalen (want die heb je al duizenden keren verteld), geen trainingen, geen conditioneringen, geen affirmaties, geen exposure, geen rituelen, geen steeds weer terugkerende oefeningen en moeilijk uitvoerbare adviezen, maar juist het transformeren van de oorzaken op basis van de PMA-aanpak die de bron zijn van onze storende gedragingen, belemmerende overtuigingen, onze blokkades en – last but not least –  psychosomatische gezondheidsklachten.

Wat is er de reden van dat je je niet senang voelt in een bepaalde situatie? Wat houd je tegen om te doen wat je diep van binnen graag zou willen doen? Wat is er de reden van dat je energie lekt? Wat is de echte oorzaak van irrationele angst, dwangstoornissen, fobieën, stress gerelateerde-  en psychosomatische gezondheidsproblemen als PTSS? Er is een reden waarom ons brein ons lichaam ziek maakt…

De aanpak is gericht op – het transformeren van – de verborgen programmeringen, verkeerd opgeslagen zintuigelijke gegevens, in het onderbewuste deel van het brein, die jou belemmeren en saboteren om optimaal te functioneren. Dat klinkt abstract, maar dat is het allerminst! Het onderbewuste brein wordt niet voor niets door vele neurowetenschappers de sterkste gegevensverwerkende eenheid genoemd die we kennen. Het ligt dus voor de hand om daar meer mee te doen. Toch?

Tijdens één-op-één sessies in een voor jou veilige omgeving, gaan we samen op zoek naar die onjuist geanalyseerde en verkeerd gecodeerde opgeslagen gegevens in je brein die je onbewuste stoorzenders zijn en die je gedrag, presteren, relaties en gezondheid  in de weg staan.

Durf jij het aan? Mail of bel bewust!