“Daar heb ik (g)een actieve herinnering aan”

Een paar weken terug werd ik benaderd door een politiefunctionaris.

Hij vertelde me dat hij na ruim 40 dienstjaren was uitgevallen met stress gerelateerde- en psychosomatische gezondheidsproblemen.

Het ging ‘gewoon’ niet meer. Hij had recent de diagnose PTSS gekregen en was nu aan het strijden om een erkenning beroepsziekte te krijgen.

Hij vertelde me dat hij – om bij zijn werkgever een erkenning beroepsziekte (PTSS) te kunnen krijgen – werd gevraagd om de incidenten te beschrijven waardoor zijn ptss-klachten zouden zijn ontstaan. Hiermee zou dan het verband tussen zijn ‘ziekte’ en het werk vastgesteld kunnen worden. En daarmee zou hij dan eerder de dienst kunnen verlaten. Toen ik hem vroeg wat hij diep van binnen het liefst zou willen, antwoordde hij na enige aarzeling; gezond worden, genieten van het leven, genieten van kinderen en kleinkinderen.

Het gesprek deed bij mij op een aantal door hem genoemde onderwerpen de wenkbrauwen fronzen.

Allereerst bestaat er geen catalogus van incidenten waaruit je kunt afleiden of iemand wel of geen klachten krijgt. Wat de één als vervelend, heftig, angstig, bedreigend of emotioneel ingrijpend ervaart, daar haalt de ander zijn schouders over op.

Waarom zou je deze dan opschrijven?

Daarnaast leren recente neurowetenschappelijke inzichten ons dat van gebeurtenissen die je je kunt herinneren je geen PTSS-klachten krijgt. Ervaringen die je je kunt herinneren zijn namelijk juist geanalyseerd, juist gecodeerd en juist opgeslagen in je brein. Die schaden je niet, maken je niet ziek en kun je aan.

Waarom zou je juist deze dan opschrijven?

De oorzaak van je ptss-klachten ligt in onjuist geanalyseerd, onjuist gecodeerd en daardoor onjuist opgeslagen materiaal in je onderbewuste brein. Je kunt je dit -let op – niet (zomaar spontaan) herinneren. Dat is neurofysiologisch onmogelijk. Laat staan opschrijven. Maar de oorzaak is er en heeft grootse invloed op je. En waar die oorzaak is ontstaan is ook nog maar de vraag…

Het onderbewuste deel van je hersenen (onze super ‘coding-machine’) koppelt je feitelijke waarnemingen – wat je ziet, hoort, ruikt, proeft en voelt – automatisch van seconde tot seconde aan de gevoelens die je op datzelfde moment in je lichaam ervaart. Het slaat emoties op als codes.

Stel je deze maar voor als kleuren. Hoe vager de kleur des te lichter de emotie. De prettige emoties worden als pastelkleuren opgeslagen en de negatieve als hele felle kleuren. De meest angstige emotie is dan knalrood.

Als gebeurtenissen te heftig voor je zijn, dan is de kleur van deze code zo fel rood dat er een kortsluiting in je hersenen ontstaat. De stoppen slaan als het ware door. Je onderbewustzijn heeft natuurlijk geen stoppen, maar wat er wel gebeurt is dat het proces van (zintuiglijke) gegevens verwerken anders verloopt dan normaal.

Het vervelende daarbij is dat je die heftige gebeurtenis, of een deel daarvan, later – let op! – niet meer spontaan kunt herinneren. Laat staan opschrijven. Terwijl het wel in je onderbewustzijn ligt opgeslagen. En daar zit de crux.

Ineens kan deze ‘stoorzender’ door nieuwe binnenkomende prikkels opspelen en een onaangenaam gevoel veroorzaken in je lichaam, zonder dat je – let op – dan bewust weet waar dit vandaan komt. Sterker nog; ze passen totaal niet bij datgene wat je op dat moment meemaakt. Als dit regelmatig voorkomt én langdurig aanhoudt, kunnen ze (soms pas jaren later) allerlei gezondheidsklachten veroorzaken.

Daarom is en blijft het zo belangrijk en nuttig om te begrijpen hoe ons brein werkt, maar nog belangrijker hoe ons brein onze fysiologie bestuurt. Het bepaalt alles wat je voelt, wat je vervolgens doet, wat je denkt, wat je vindt, wat je beslist, wat (en hoe) je beweegt, wat je zegt en nog veel meer.

Dat is dus niet niks.

Ben je het met me eens dat het absoluut de moeite waard is om daar dieper in te duiken?

De kennis van de zintuigelijke gegevensverwerking van het (onderbewuste) brein tijdens – voor jou – buitengewone emotioneel ingrijpende gebeurtenissen en de consequenties daarvan voor je gedrag, je presteren en last but not least je gezondheid geven ons de mogelijkheid om ‘anders vast te houden’. Om de leefwereld van mensen leidend te maken en de wereld van regels, protocollen en processen, de zgn. systeemwereld daaraan ondersteunend te laten zijn. Maar niet andersom, want dat leidt bewust of onbewust tot ziektewinst en dat kent uiteindelijk alleen verliezers.

Begrip van de taalregels van het brein biedt perspectief op gezond worden, weer kunnen genieten van het leven en van kinderen en kleinkinderen. Daarmee kunnen we professionals aan boord houden en voorkomen dat ze hun droombaan voortijdig vaarwel (moeten) zeggen.

“Verder zonder grenzen”

Een referentie in blogvorm. Ontvangen van een cliënte.

Een stoer politiewijf

Daar stond ik dan; een stoer politiewijf die tegen haar grenzen aan gelopen was. Op het moment dat ik letterlijk op testbeeld ging besefte ik dat. Ik wist ineens niet meer waar ik het zoeken moest. Door mijn werk verloor ik geleidelijk mijn partner aan de spoken in mijn hoofd die keer op keer opdoemden gedurende de dag en ook ’s nachts. Ik bokste jaren (onbewust) aan tegen een machocultuur en wist soms van voren niet meer dat ik van achteren leefde. Ik sprak mezelf toe, omdat ik worstelde om daar mee om te gaan, met gedachten als:

  • “Hoe moet ik daar mee om gaan?
  • “Ik ga toch niet uitvallen?” 
  • “Nee joh; je weet toch waar je voor gekozen hebt?” en 
  • “de vooroordelen over vrouwen bij de politie; die zijn toch niet op mij van toepassing?”
  • “Vooruit, niet zeiken en vooral niet kwetsbaar zijn”

Ik zocht hulp

Natuurlijk; ik wist dat politiewerk heftig kon zijn toen ik aan mijn carrière begon. Maar zo erg? Mijn – al zeg ik het zelf –  stoere karakter had me gebracht tot waar ik nu stond en ik moest aan mezelf toegeven dat het niet meer (alleen) ging. En zocht hulp.

De reguliere zorg haakte af

De reguliere zorg haakte af vanwege de heftige verhalen. Hulpverleners hadden een houding van: “Wat erg voor je”. Ik had daar helemaal niets mee.  Maar er moest toch een mogelijkheid zijn om dit op een andere, doeltreffende manier te doorbreken?

Een coach en aanpak die mij aansprak

Ik kwam met Jaap in contact en had met hem gelijk een klik. Jaap had als ex-politieagent aan een half woord van mij genoeg om te begrijpen wat ik bedoelde. Vanwege zijn executieve achtergrond voelde hij aan wat ik voelde, zowel op straat, maar ook in de organisatie. Hij snapt de cultuur. Hij spreekt mijn taal. Dat was zo! belangrijk. Jaap is een coach die warm en sociaal is zonder je te verliezen. Hij is oprecht en verstaat zijn vak. De type coach die niet op zijn klok kijkt tijdens de afspraken die ik met hem had, goed doorvraagt en echt wil weten wat jij ziet! Ik gun elke politievrouw en -man een coach als Jaap. De vooruitstrevende aanpak waarmee Jaap me heeft geholpen – en waarbij ik toch zelf de regie in handen had –  sprak me gelijk aan. No-nonsense, concreet, snel, doeltreffend met als resultaat een blijvende oplossing voor de chaos in mijn hoofd. Geweldig!

De aanpak heeft als doel om bewustwording te vergroten van de oorzaken van saboterende gedragspatronen en gezondheidsproblemen. Daarnaast draagt de aanpak bij aan verandering in denken, doen en vooral vitaliteit. Samenvattend en vrij vertaald is het een vooruitstrevende aanpak gericht op mentale gelijkgerichtheid. Het staat bekend onder de naam Progressive Mental Alignment® en is de ‘missing link’ die bestaande therapieën , trainings- en coachingtechnieken versterkt om duurzame resultaten te behalen. De basis van deze aanpak wordt gevormd door recente neurowetenschappelijke inzichten en -ontdekkingen over de werking van het (onderbewuste) brein.

Een kado voor het leven

Ik werd me bewust van mijn ‘triggers’ en wat de reden was van mijn gedrag, mijn emoties en van mijn reacties. Maar ook wat er de reden van is geweest dat ik door m’n hoeven ben gegaan, de dingen in de praktijk mij al die jaren zo uit balans hebben gebracht en vooral hoe ik dit nu en in de toekomst – zelf – blijvend kan beïnvloeden.

Werkzaam in een hoogrisico beroep?

Werk jij in een zgn. hoogrisico beroep? Ga een keer naar Jaap en je snapt dat dat waar je weerstand tegen hebt te maken heeft met alles in jou wat aandacht verdient.

Mijn advies

Ik kan iedere politieman of -vrouw die tegen zijn of haar beperkingen aan loopt deze coach en baanbrekende aanpak adviseren. Gewoon; omdat het werkt!  

Jaap; bedankt!

H.T. te B.