“Focus op de oorzaak, niet op de klacht”

De opkomst van Progressive Mental Alignment®

Inleiding
Het aantal mensen dat kampt met psychische en psychosomatische gezondheidsproblemen stijgt. Om deze problemen het hoofd te bieden wordt primair gebruik gemaakt van de algemeen bekende reguliere benaderingen. Veel hulpvragers ‘vallen’ terug en hebben onvoldoende baat bij de reguliere trajecten. Hulpverleners zijn dan ook op zoek naar nieuwe (aanvullende) methoden. PMA-coach Jaap Mackaay helpt mensen met de  Progressive Mental Alignment®-methode:  een methode die emotionele fricties in het brein opspoort en transformeert. Met opmerkelijke resultaten. 

Daniëlle kwam een paar jaar geleden in een burn out terecht. Daniëlle: “Ik heb heel veel spanning op mijn werk gehad, kreeg last van angsten en hyperventilatie, ik trok het op een gegeven moment niet langer en kwam thuis te zitten.” Ze kwam bij de reguliere hulpverlening  terecht, maar het hielp niet echt. De re-integratie kwam maar niet van de grond.  Via via kwam ze bij PMA-coach Jaap Mackaay terecht en maakte kennis met de PMA-aanpak. Inmiddels kan ze wel zeggen dat haar leven veranderd is. “De klachten zijn sterk verminderd. Mijn depressieve buien zijn voor een groot deel verdwenen, ik heb geen last meer van angsten. Emotioneel ben ik veel stabieler. Van hyperventilatie heb ik geen last meer doordat de stress veel minder is. Ik word minder snel kwaad en kan ruzie van anderen nu veel beter negeren. Ook ben ik minder dwingend naar mijn omgeving toe.”


Bad clusters
“Ik behandel geen klachten, ik ga samen met de cliënt op zoek naar de oorzaak, en die is gelegen in het brein”, aldus PMA-coach Jaap Mackaay. Die klachten hebben, bezien vanuit de visie van de Progressive Mental Alignment®-methode, hun oorsprong in de zogenoemde bad clusters. Wat is een bad cluster en hoe ontstaat deze? Mackaay: “Wanneer je een voor jou emotioneel ingrijpende gebeurtenis meemaakt, kun je controleverlies ervaren. Stel je bent als jong kind getuige van een verschrikkelijke ruzie tussen je ouders. Je ervaart die situatie als zeer bedreigend. De angst die je voelt kan zo sterk zijn dat het te veel voor je wordt. Je sluit je vervolgens automatisch af voor een deel van de prikkels die je ervaart, dat is een onbewust proces. De filtering vindt plaats omdat het kind die hoeveelheid prikkels op emotioneel en fysiologisch niveau niet aankan. Deze prikkels laat je niet toe in je bewustzijn, maar ze worden wel in je brein opgeslagen als ongecodeerde fragmenten die niet meer tot een herinnering  te herleiden zijn. Dat noemen we een bad cluster.” 

Negatieve triggers
Van die bad clusters kun je last krijgen wanneer deze in het dagelijks leven opnieuw geactiveerd worden door een geur, kleur, vorm, geluid of beweging enz. Dat kan dat leiden tot tal van psychosomatische of psychische klachten. Mackaay: “Het effect van bad clusters  moet niet worden onderschat. Onredelijk gedrag, depressiviteit, plotseling agressief gedrag, moeheid, angst- en dwangstoornissen, gebrek aan levenslust, tot en met fysieke klachten als burn-out, fibromyalgie en PTSS vinden hierin hun oorsprong.”


Mentale plaatjes kijken
Tijdens een PMA-sessie worden deze bad clusters  opgespoord en door het brein zelf hersteld. PMA coachingsessies zijn 1 op 1 sessies en duren doorgaans twee uur, waarin de cliënt en de PMA-coach samenwerken om deze emotionele stoorzenders  te verwijderen. Hoe gaat zo’n sessie in zijn werk? Daniëlle: “Jaap start meestal met de vraag wat mij recent het meest heeft gestoord.  De eerste gebeurtenis die dan bij me opkomt is vertrekpunt in de PMA-sessie. Wat je feitelijk gaat doen is ‘mentale plaatjes kijken en voelen’.  De plaatjes worden ‘spontaan’ door je onderbewuste aangeleverd. Je herbeleeft stap voor stap de situatie en zoomt daarbij uiteindelijk in op zaken zoals kleuren, geuren, smaken, bewegingen en vele andere details  die je een naar gevoel geven. Deze gevoelens brengen je weer naar een volgend mentaal plaatje (een gebeurtenis die je ook eerder hebt opgeslagen) net zolang totdat je je bewust wordt van de uiteindelijke  ‘stoorzender’, de bad cluster.  De details die daarmee samenhangen, worden opnieuw door je hersenen verwerkt. Geheel automatisch én heel bijzonder. De negatieve, nare gevoelens vloeien daarna als het ware uit je lichaam weg.”


Groei in functioneren

In het geval van Daniëlle zijn de bad clusters ontstaan in haar jeugd, ze is vaak getuige geweest van heftige ruzies. Daniëlle vertelt: “In een PMA-sessie kom je bij gebeurtenissen uit het verleden waarvan jij je (op onderdelen) niet bewust bent. En dat zijn niet de leukste gebeurtenissen uit je leven. Je gaat als het ware naar de pijn toe. Al tijdens en na de sessies voelde ik mij energieker.  Ook merkte ik in de loop van de tijd groei in mijn functioneren, ik kreeg daar ook opmerkingen over uit mijn omgeving.”


‘PMA gaat dieper’
 Heeft ze een idee waarom PMA bij haar wel aansloeg en gesprekken met de psycholoog niet? “Bij de psycholoog had ik het gevoel: jij begrijpt er helemaal niets van. Ik moest dingen in mijn gezinssituatie gaan veranderen, vond ze. Ik had steeds het gevoel; er moet meer bij mij gebeuren. PMA gaat veel dieper.” Mackaay: “Met reguliere therapieën proberen we vaak ons gedrag te veranderen of te trainen. Dat werkt misschien even, maar als je de oorzaak van binnen onaangetast laat, kun je terugval verwachten. En dat is wat we meestal zien gebeuren.”


Minder zorgkosten, betere resultaten

Een nieuwe generatiemethode, zoals PMA, verschaft cliënten de vereiste tools om zelfstandig de oplossingen in hun eigen brein te vinden, aldus Mackaay:”De methode is effectief, heeft een blijvend effect en de trajecten zijn van een relatief korte duur. Hierdoor kunnen we de financiële druk op de zorgsector en het werkverzuim door emotionele gezondheidsklachten beduidend verminderen.” 

Preventief en correctief
PMA kan preventief ingezet worden, aldus Mackaay: “Door cliënten inzicht te geven in de ‘taalregels’ van hun onderbewuste brein leren ze de oorzaak van hun huidige gedrag en emoties begrijpen. We kunnen hen vervolgens tools aanreiken om deze bad clusters zelf op te sporen en te transformeren vóórdat  ze tot ernstige gezondheidsproblemen of gedragsstoornissen leiden. Cliënten krijgen op deze manier ook beter inzicht in het hoe en waarom van het functioneren van anderen.”  Anderzijds is er de correctieve aanpak. Mackaay: “Mensen die ernstig en langdurig kampen met  genoemde klachten en niet in staat zijn om zelfstandig de oorzaak te vinden en te verhelpen kunnen voor begeleiding  terecht bij  speciaal opgeleide PMA-coaches.” 

Meer weten?
Meer weten over de PMA-aanpak en de onderliggende neurowetenschappelijke inzichten?

Jaap